Bipolar Testi 2018 (Tüm Ayrıntılarıyla)


45

Bipolar bozukluk Psikolojik hastalıklar arasında ciddi ruhsal boyutlara sahiptir.

Manik depresif bozukluk adıyla da bilinmektedir. İnsan yaşamına, kariyere ve ilişkilere ciddi zararlı bulunmaktadır.

Bipolar Testi Burada

Küçücük şeyleri bile kafaya takar mısın?
Küçücük şeyleri bile kafaya takar mısın? herşeyi kafaya takar mısın
Doğru!
Yanlış!

Canın sıkkın olduğunda sigara madde yada seks yapar mısın?
Canın sıkkın olduğunda sigara madde yada seks yapar mısın? bağımlımısın
Doğru!
Yanlış!

Uyku düzenin nasıl az veya aşırı çok mu uyuyorsun?
Uyku düzenin nasıl az veya aşırı çok mu uyuyorsun?
Doğru!
Yanlış!

Üşengeçlik var mı sende her şeyi yarım bırakmak gibi?
Üşengeçlik var mı sende her şeyi yarım bırakmak gibi? üşengeçlik
Doğru!
Yanlış!

Son 1 yılda verdiğin kaç karardan sonradan pişmanlık duydun?
Son 1 yılda verdiğin kaç karardan sonradan pişmanlık duydun? Son 1 yılda verdiğin kaç karardan sonradan pişmanlık duydun?
Doğru!
Yanlış!

Her şeye alınır mısın?
Her şeye alınır mısın? aşırı alıngan
Doğru!
Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !


Sonucu görmek için kim olduğunu söyle !

Bipolar testi %%personality%%

Tedavi sürecinin gerçekleşmemesi sonucunda intiharın dahi gerçekleşebilmesi mümkün olmaktadır.

Manik depresif hastalığına sahip insanlarda belirli zamanlarda normal bir ruh hali de gözlemlenebilmektedir.

Çift kişiliğin belirgin şekilde görülmesi, psikolojik ve fizyolojik olarak bir yıpranma sürecini kapsamaktadır.

‘’Manik’’ teriminin konuşkan, enerjik, güçlü, ve aşırı hareketli bir dönem olduğunu söylemeliyiz.

Bipolar bozukluk nedir nasıl tedavi edilir

Hastanın bu dönemlerde riske varacak cinsel istekleri ve alışveriş çılgınlıkları görülmektedir.

Son derece yükseklerde bulunan ruh halinin ani şekilde karanlık bir psikolojiye sahip olması da, genel hatlarıyla bu sorunu özetlemektedir.

Örnek vermemiz gerekiyorsa;

öfke, kapana kısılma korkusu, kafa karışıklığı ve sinirli olma halinde ortaya çıkmaktadır.

‘’Manik’’ terimine zıt bir ruh hali olan depresyon döneminde ise enerji kayıpları yaşanır.

Ayrıca uyku sorunları, haz almama, değersizlik hissi, ağlama ve üzüntü görülmektedir.

Bipolar Bozukluk Hakkında

Bipolar Bozukluk Tedavileri
Bipolar Bozukluk Tedavileri

Bipolar bozukluk (manik depresif bozukluk), belirli oranda alçalma ve yükselmeler şeklinde değişkenliği tanımlamaktadır.

Bu sebeple, teşhisi zor olan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir.

Her hastada aynı etkinin görülmediği bilinen gerçekler arasındadır. Depresyon ya da mani dönemlerinin haftalar, aylar ve yıllarca sürmesi mümkündür.

Bazı hastalarda ise yoğun olarak dramatik ruh hali değişimleri görülmektedir. Bipolar bozukluklarda sürekli olarak dramatik ruh hali farklılıkları olmayabilir.

Manik dönemlerde yaratıcı bir süreç yaşanabilir ve bu dönemlerde mükemmel bir duygu hali hissedilebilir.

Maninin artması ve tehlikeli bir noktaya gelmesi ise, direkt olarak tedaviyle önüne geçilmesi gereken bir gerçek olacaktır.

Felaketle sonuçlanabilecek sorunların ortaya çıkması mümkündür. Aşırı para harcama, rastgele bir cinsel istek ve umursamaz davranışlar belirgin olarak görülebilir.

Depresif dönemlerin de son derece önemli olduğunun altını çizmeliyiz. Sürekli olarak bir intihar istemi ve bipolar bozukluğa sahip insanların yaşadıkları, gözlem ve deneyler sonucunda net olarak saptanmıştır.

Aileler tarafından kabul edilmesi zor olan bir hastalık türü olduğunu da ekleyelim. Burada, bireyin üretken bir ruh halinde bulunmasıyla birlikte saçma ya da mantıksız davranmaya başlaması, Manik depresif ruh halini kapsamaktadır.

Psikiyatriste görünmeli ve direkt olarak tedavi sürecine başlanmalıdır. Hangi ruh hali hastalığı olursa olsun, tedavi yöntemlerinin bulunduğunu bilmelisiniz.

Bipolar Bozukluk Ve Çocuklarda Görülme Sıklığı

çocuklarda bipolar bozukluk
çocuklarda bipolar bozukluk

Bipolar bozukluk hastalığının, genel olarak yetişkin ve gençlerde görülebilen bir sorun olur. Ama 6 yaşındaki çocuklar ve üstü için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Titiz ve dikkatli davranılmasının yanı sıra uzman doktora danışılması yararlı olacaktır. Dikkat eksikliği ve davranış bozuklukları şeklinde görülmesi mümkün olacaktır.

Küçük yaşlarda bipolar teşhisi koyabilmek son derece zordur. DEHB amacıyla kullanılan ilaçlar maniyi etkileyebilmektedir.

Manik dönemlerin küçük çocuklarda şiddetli şekilde görülmesi ise, bilinen gerçekler arasındadır.

Olmayan şeyleri görmek ve duymak, psikotik semptomlara yatkın olmak, çocuklardaki bipolar bozukluğun belirtileri arasındadır. Depresif dönemlerde acı, ağrı ve benzeri fiziksel semptomlara yakınmaları ise olasılıklar dandır.

Yetişkinler ve çocuklar arasındaki en büyük fark, çocuklarda daha hızlı bir şekilde ruh hali değişimiyle belirgin olmaktadır.

Yetişkin insanlarda depresif ve manik dönemler haftalar, aylar, yıllar sürebilirken, çocukların bir gün içerisinde bunu yaşayabilmesi mümkündür.

Bipolar Bozukluk Semptomları Ve Türleri

Bipolar Bozukluk Semptomları Ve Türleri
Bipolar Bozukluk Semptomları Ve Türleri

Bu hastalığın birbirine zıt olan iki güçlü devresi bulunmaktadır. Bu iki türü incelemenizi ve belirtileri hakkında fikir sahibi olmanızı istiyoruz.

Hem Manik depresyon hakkında bilgi sahibi olacak, hem de kısa süreler içerisinde tedavi aşamasını gerçekleştirebileceksiniz.

 1. Hipo-Mani / Bipolar Mani
 2. Aşırı konuşma, hırçınlık
 3. Öfori, yarışan düşünceler
 4. Abartılı olarak özsaygı

Düşüncesiz ve savurgan doyumsuzluk isteği (Ani seyahatler, rastgele ve aşırı cinsellik, hızlı araba kullanma ve yüksek riskli işler)

 • Az uyku ihtiyacı ve alışılmışın dışındaki enerji
 • Majör Depresyon / Bipolar Depresyon
 • Düşük özsaygı ve depresif ruh halleri
 • Apati ve düşük bir enerji seviyesi
 • Suçluluk, çaresizlik, üzüntü ve yalnızlık hissi
 • Zayıf koordinasyon, yorgunluk ve yavaş konuşma hali
 • Aşırı uyuma isteği ya da uykusuzluk
 • İntihar düşünceleri, hisleri ve isteği
 • Sosyal aktivitelere karşı haz eksikliği ya da ilgisizlik

Farklı türlere sahip olan bipolar bozukluk, depresyon ve mani devrelerini kapsayan bir süreçle belirgin hale gelmektedir. Bu hastalığın yaşam boyunca sürdüğü bilinmektedir.

Tedavi olunmadığı sürece, depresyon ve mani devreleri kendisini tekrar edebilmektedir. Ancak, tedavi aşamalarından sonra belirli oranda tekrarlama azalmaktadır.

Gelin şimdi, bipolar bozukluk hastalığının türlerini inceleyelim:

Bipolar Bozukluk 1

Manik depresyon ya da manik depresif bozukluğa sahip olanlar, yaşamlarında en az bir defa manik devre yaşamışlardır. Anormal ve yüksek bir ruh halindeki yaşamın ise, karışıklığı ve mantıksız davranışları kapsadığı bir dönem olduğunun altını çizmeliyiz.

Bipolar bozukluk 1 hastalığına sahip olan hastalar, depresyon evresi de geçirebilmektedir. Sıklıkla depresyon ve mani arasında değişkenlik gösteren bir modeldir. ‘’Manik depresyon’’ teriminin bu çeşitten türediği bilinmektedir.

Bipolar Bozukluk 2

Bipolar 1 çeşidiyle benzerlik taşıyan bipolar 2, yüksekten alçağa doğru değişim gösteren ruh hallerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, yaşanacak yüksek ruh hallerinde tam anlamıyla mani seviyesine erişilmez.

Bu devrelere de hipomani ya da hipomanik denmektedir. Bipolar 2 bozukluğa sahip olanların yaşamlarında bir ya da iki kez hipomanik devre yaşadıkları gözlemlenmiştir.

Depresyon evresinin de aynı oranda yaşanması mümkündür. Depresyon ve hipomani devreleri arasında birçok insan, normal bir şekilde yaşamlarına devam edebilir.

Hızlı döngülü bipolar bozukluğa sahip olan kişilerde 3 ya da daha fazla depresyon ve mani devresi bulunmaktadır.

Karışık Bipolar Bozukluk

Karışık bipolar formunda, zaman içerisinde yüksek ve depresif ruh halleri görülebilir. Ancak, karışık bipolarda kişilerin hem depresyon, hem de mani sürecini hızlı ya da eş zamanlı olarak yaşaması gerçekleşebilir.

Bipolar bozukluk yaşayanlara oranla daha hafif semptomlar gözlemlenmekte ve tedavi süreçleriyle minimum seviyeye indirilmektedir.

Bipolar Bozukluk Tanı

Doğru bir tanı koyabilmek adına, psikoloji biliminin ve uzmanlarının büyük oranda yol kat ettiklerini söyleyebiliriz. Bipolar bozukluk nedir?

Sorusuna yanıt olarak, çeşitli semptomlar ve işaretlerle birlikte tanısı koyulabilen ve türlerine ayrılabilen bir hastalıktır diyebiliriz.

İlaç kullanımının güvenli bir süreç içerisinde yaşanması ve doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Pahalı laboratuvar ve özel kan testlerindeki teşhislerden farklı olarak, bipolar bozukluk sorunu yaşayanların tanı ve teşhislerine erişebilmek zordur.

Doğru bir teşhis adına davranışlar, ruh hali oynamaları ve yaşam stiliyle alakalı alışkanları, doktorunuzla açık bir şekilde paylaşmalısınız.

Hastanın tüm sağlık bilgisi için fiziksel muayeneler yeterli olur. Bipolar bozukluklardaki teşhis, tanı ve tedaviler, doktorun aktaracağı semptom ve işaretlerle çözülebilmektedir.

Bipolar Bozukluk Tedavileri

bipolar bozukluk nedir nasıl tedavi edilir
bipolar bozukluk nedir nasıl tedavi edilir

Üç ilaç sınıfıyla tedavi edilen bipolar bozuklukta; antidepresanlar, stabilizatörler ve antipsikotikler kullanılmaktadır.

Genel olarak tedavilerin amacı, ruh halini stabilize edebilecek psikoterapi ve ilaçlardan oluşmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında; veNeurontin, Oxcarbazepine, Topiramate, Lamortigine ve Carbamazepine benzeri anti-epileptik ilaçlar yer almaktadır.

FDA tarafından onay alan Risperidon, Aripiprazole ve Olanzapine benzeri antipsikotik ajanlar da, bipolar tedavilerinde kullanılmaktadır. Hastanın ya da ailenin eşleri bu tedavi süreçlerinde bulunmalıdır.

Belirtileri ve hastalık hakkında net bir bilgi birikimi, hem sevdikleri, hem de hasta için son derece önemlidir.

Bipolar tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlardan birisi de, Lityum Karbonat ilacı olmuştur.

Doktorların net ve temel bir gerçeğe hakim olamamasının yanı sıra, Lityum Karbonat ilacının maniyi azaltmakta önemli bir yer kapladığı bilinmektedir.

Lityumun depresyonun önüne geçmesi ve tekrar etmesini engellediğini de eklemeliyiz.

Antidepresan karışımıyla verildiği de, bilinen gerçekler arasındadır. Karışık ya da manik evrelerdeki tedavilerde yararlı olan ruh hali stabilizatörleri ise, karbamazepin ve valproik asittir.

Tedavi sürecinde semptomları kontrol edebilmek adına bu ilaçları ya da lityumla birlikte verilmektedir. Aynı zamanda, yeni ilaçların da piyasada mevcut olduğunun altını çizmeliyiz.

Bunlardan, Lamictal ve Neurontin oldukça etkili ilaçlar arasındadır. Bipolar bozukluk hastalığı ile ilgili herhangi bir şüphe duyuyorsanız, direkt olarak doktorunuza danışmalı ve bir uzmandan yardım almalısınız.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

45
Test Kafe

Kendi halinde bir insan. Uğraşlarımı web ortamına taşımak isteyerek bu siteyi kurdum

2 Yorum


Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Meme
Upload your own images to make custom memes